När olyckan är framme

Vid akuta situationer utanför telefontid kontaktar kan du vår jour. Dit räknas ärenden som kan orsaka stor skada, brand, översvämning, fara för sak eller person osv. Här kan du även få hjälp vid allvarliga störningar i boendemiljön.

Bevakningsgruppen (Lövestad Larmcentral) nås på telefon dygnet runt.

0761- 27 04 00 

Om utryckningen gäller skada du själv orsakat kan ev. avgift tillkomma.